Stavba, v které se nyní nachází restaurace, byla postavena v létech .... a sloužila pro zemědělské účely, ačkoliv nesídlí ihned vedle statku. V průběhu let s ustupující zemědělskou činností stavba chátrala, až byla využita jako obytný prostor, kde se  s naprosto neutuchající pravidelností začali scházet místní obyvatelé, čímž vznikla vesnická hospůdka Stodola. Po víceletém fungování a výměně několika majitelů dostává původní hospůdka až nyní stávající podobu restaurace, a to postupnou rekonstrukcí.

 Posázavská hospoda Stodola se nachází v blízkosti legendární posázavské stezky. Tato stezka byla založena klubem turistů v létech 1919-1924 a navržena Josefem Klimentem, místy je vytesaná ve skále a nachází se na ní tři vyhlídková místa s výhledem na řeku Sázavu. Stezka spadá do turistické trasy č. 0001, která s délkou 157 km patří mezi nejdelší české značené trasy. 

 Z naší zahrádky je krásný výhled na historickou kulturní památku, most na Žampachu. Stavba tohoto železničního mostu byla započata na jaře 1898 a trvalo další dva roky, než byl most slavnostně otevřen. Zajímavostí je, že na stavbě se denně podílelo přibližně 200 dělníků z Itálie , kteří byli vybráni pro své zkušenosti s podobnými stavbami v Alpách. Svou výškou 41,73 m patří žampašský most k druhému nejvyššímu železničnímu mostu v Evropě. Jen pro porovnání, Nuselský most v Praze je jen o necelý metr vyšší.